• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

การต่อลำโพง วอยซ์ คู่

  • วันที่: 2008-08-26 21:26:52
  • โดยคุณ: ธีรศักดิ์ แสงเมือง
มี poweramp mono 1 ตัว โหลดต่ำสุดที่ 2 โอมห์ ที่ 600 w และมีลำโพงวอยซ์คู่ 4+4 โอมห์ 2 ดอก ดอกละ 500 w ผมต้องต่อลำโพงยังไง เพื่อที่จะให้ได้ 2 โอมห์ เพื่อที่จะรีดกำลังขับให้เพียงพอที่จะขับลำโพงทั้ง 2 ดอกครับ หรือต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมครับ เพราะตอนนี้ต่อแบบ เอาวอยซ์มาอนุกรมให้ได้ 8 โอมห์ แล้วนำลำโพง 2 ดอกมาขนานกัน ได้ 4 โอมห์ ทำใหแอมป์ไม่มีกำลังขับที่เพียงพอครับ ช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วยครับ แนะนำทุกวิธีเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

เป็นไปไม่ได้ครับ กรณีซับวอยซ์คู่ 4+4 โอห์ม 2 ดอก จะสามารถต่ออิมพีแดนซ์รวมได้ที่ 1 โอห์ม, 4 โอห์ม, และ 16 โอห์มครับ แนะนำกรณีนี้ใช้แอมป์ 2 โอห์ม 1 ตัวขับซับ 1 ดอก(ที่ 2 โอห์ม ขนานวอยซ์ 4+4 เป็น 2) โดยเพิ่มแอมป์สเปคเดียวกันอีกตัวเพื่อขับอีกดอก จะได้ประโยชน์ใช้งานสูงสุดครับ ขอบคุณครับ

Rocket Sound