• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ราคาติดตั้งเครื่องเสียง

 • วันที่: 2008-01-02 15:34:20
 • โดยคุณ: สมภพ ผู่พานิช
ผมมีรถเก๋งนิสสัน b11 ท้ายติดแก็ส อยากตีตู้ มีอุปกรณ์อยู่แล้ว มี ปรีแอม1 ตัว ลำโพง 10 นิ้ว2ดอก พาวเวอร์ 1ตัว 2 ch อยากทราบราคาครับ อยากตีมานานแล้ว

สามารถนำรถมาปรึกษารายละเอียดกับทีมงานได้ครับ เพื่อประเมินราคาชิ้นงานที่ถูกต้องแม่นยำ โดยออกแบบเป็นตู้มุมท้ายในห้องสัมภาระข้างละ 1 ใบ ส่วนเพาเวอร์แอมป์สามารถติดตั้งใต้เบาะที่นั่งหรือบริเวณมุมในห้องสัมภาระท้ายครับ

Rocket Sound

รับข่าวสารจาก RocketSound

 • http://www.vibeaudio.co.uk/
 • http://www.microprecision.de/
 • http://www.gladen.com/
 • http://www.mosconi-system.it/
 • http://www.rainbow-audio.de/
 • http://www.prismcaraudio.com/
 • http://www.sinfoni.com/
 • http://www.digitalresearchcaraudio.com/
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004104105514&ref=tn_tnmn
 • http://www.scosche.com/
 • http://www.scosche.com/car-audio/efx-hardware
 • http://aurix.co.kr/xe/