• Rocket Sound World Class Car Entertainment : Call Center 0-2792-9999 , Line ID : rocketsound , Facebook : RocketSoundThailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ขอภาพวิธีการต่อลำโพง

  • วันที่: 2011-01-17 09:47:23
  • โดยคุณ: เต้ย

ตอนนี้ผมมีลำโพง 10" วอยคู่ 500 watt 2 ดอก และ แอม class d 4000 watt 1 ch mono block จะต่อสายเดินสายอย่างไรให้ได้กำลังขับเต็มกำลัง จึงอยากที่จะขอวิธีการต่อ และการบริด ลำโพงทั้ง 2 ดอกให้ได้เป็น 4 ohm ขอบคุณครับ


กรณีวอยซ์คู่ที่ใช้ วอยซ์ละ 4 โอห์ม และเพาเวอร์แอม์สามารถรับโหลดอิมพีแดนซ์ได้ที่ 1 โอห์ม สามารถต่อตามรูปวงจรได้ โดยจะได้กำลังขับสูงสุดตามระบุ อาทิ 4000 วัตต์ ที่ 1 โอห์มครับสำหรับการบริดจ์เพาเวอร์แอมป์สเตอริโอ 2 แชนแนล ให้เป็นโมโน ซึ่งจะรับโหลดอิมพีแดนซ์ของแอมป์ที่ 4 โอห์ม และหากใช้ซับฯวอยซ์คู่ วอยซ์ละ 4 โอห์ม จำนวน 2 ดอกมาต่อ ให้ใช้วงจรดังนี้ จึงจะได้อิมพีแดนซ์ที่แอมป์เป็น 4 โอห์มพอดีครับ


ขอบคุณครับ

Rocket Sound