• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

กู้ง

  • วันที่: 2009-05-12 14:05:01
  • โดยคุณ: สายัณห์
Prism ทังหมดนะครับ ใส่ JAZZ 2008-9 ชุด Prism SA 80.4 ขับกลางแหลม Prism SQ6 คู่หน้า SQ6000 คู่หลัง ซับPrism PSW-10 S หรือ D 1ดอกไว้ไนยางอะไหล่ และ แอมบ์ PrismClassD หรือต่ำกว่านี้ ผมขอราคา SQ6+AQ6000+SA80.4+แอมบ์ขับซับครับขอบคุณครับ ผมชอบแบบแน่นๆๆลอยๆๆ

ราคาลำโพง Prism SQ6 + Prism SQ6000 + แอมป์ Prism SA-80.4 + แอมป์ Prism SM800.1 Class D กำลังขับ 800 วัตต์ + ซับ Prism PSW-10D 1 ดอก ราคารวมติดตั้งพร้อมงานออกแบบตู้ซับ 41,500 บาท ถ่ายทอดกลางแหลมได้โปร่งกังวาล เบสลึก กระชับแน่น พอมีเวลาเรียนเชิญที่ศูนย์ร็อคเก็ตซาวด์ สำนักงานใหญ่ เพื่อทดสอบฟังระบบเสียงชุดนี้ในรถจริงครับ ขอบคุณครับ

Rocket Sound