• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

เครื่องเสียงติดรถทัวร์

  • วันที่: 2008-05-08 09:20:19
  • โดยคุณ: บัญชา อยู่เจริญ
ช่วยหารายละเอียดเครื่องเสียงรถทัวร์ด้วยครับ

รบกวนช่วยกำหนดงบประมาณ และขนาดรถว่าเป็นแบบ 1 ชั้นและ 2 ชั้น ต้องการติดจานดาวเทียมด้วยหรือไม่ TV ต้องการใส่กี่จอ รบกวนขอคำถามเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ

Rocket Sound