• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

การต่อ คาปาชิสเตอร์

  • วันที่: 2007-07-28 15:54:22
  • โดยคุณ: หนุ่ย ลำพูน
อยากทราบว่าการต่อ คาปาซิสเตอร์เขาต่อกันอย่างไรกับแอม แล้วต้องคำนวนหรือปล่าวว่าพาเวอร์แอมเรากี่วัตส์แล้วต้องใช้ คาปากี่ไมค์โคร ช่วยต่อด้วยนะครับ

แผนผังการต่อคาปาซิเตอร์เข้ากับเพาเวอร์แอมป์ครับ สำหรับสัดส่วนของคาปาซิเตอร์ต่อกำลังวัตต์นั้น จะถือเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เกิน 1000 วัตต์ ต่อคาปา 1,000,000 ไมโครฟารัดครับ ขอบคุณครับ

Rocket Sound