• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 


เรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหัวข้อ ถามมาตอบไป เพื่อให้การตอบคำถามมีความถูกต้อง และชัดเจน ขอความกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ แบรนด์ และรุ่น ของรถยนต์ของท่าน งบประมาณ แนวเพลงที่ท่านชอบ หรือปัญหาของเครื่องเสียงของท่านโดยละเอียด ทางทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

การจูนแอมคลาส d

  • วันที่: 2006-09-01 15:25:45
  • โดยคุณ: dar
การจูนความถี่ของ subsonic LPF BASS BOOT ควรปรับขนาดไหนครับ

ส่วนใหญ่เพาเวอร์แอมป์ขับซับจะมีวงจรปรับแต่งเสียงช่วยครับ เช่น Subsonic Filter เป็นวงจรตัดความถี่ต่ำมากๆที่หูมนุษยืไม่ได้ยิน ประมาณต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์ ลงไป ปรับเท่าไหร่แล้วแต่ลองฟังแล้วชอบครับ ส่วนมากปรับที่ 15-20 ข้อดีกของการปรับคือ ลดเสียงหึ่งๆบวมๆของซับลงไปได้มาก(ในกรณีซับคุณภาพไม่ดี หรือตู้ไม่ได้ปริมาตร หรือแอมป์ขับไม่ไหว) แต่ถ้าทุกอย่างลงตัวดีอยู่แล้วไม่ควรใช้ครับ เพราะจะทำให้เสียงน้ำหนักของทุ้มลึกๆลงไป เสียงความรู้สึกสั่นสะเทือนของเบสลึกครับ Low Pass Filter เป็นวงจรอีเล็คโทรนิคครอสโอเวอร์ ใช้กรองความถี่สูงออกไป คือตัดความถี่สูงทิ้งครับ เพื่อให้สัญญาณทั้งหมดที่ถูกตัดไปออกซับวูเฟอร์ เพราะซับวูฟเฟอร์ทำงานได้ที่ความถี่ต่ำเท่านั้น ควรตัดที่ประมาณ 50 - 80 เฮิรตซ์ เพื่อฟังแบบคุณภาพเสียง หรือจะตัดที่ 70-120 ในกรณีฟังแบบตูมตามครับ Bass Boot ช่วยเพิ่มเสียงเบส(ทุ้ม) ณ ความถี่หนึ่ง เช่นที่ 45 เฮิรตซ์ สามารถเพิ่มหรือลดได้กี่ดีบีขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตครับ ช่วยเพิ่มเสียงทุ้มได้ แต่ไม่ควรปรับเพิ่มมากเพราะเสียงทุ้มจะเบลอครับ

Rocket Sound