• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

MAZDA 3 Skyactiv ระบบเสียง..เสียงไฮเอ็นด์ จากการปรับจูนเสียงได้ละเอียดด้วย MOSCONI DSP

  • วันที่: 16/09/2015 14:28
  • จำนวนคนเข้าชม: 8070

MAZDA 3 Skyactiv ระบบเสียง..เสียงไฮเอ็นด์ จากการปรับจูนเสียงได้ละเอียดด้วย MOSCONI DSP ถ่ายทอดเสียงผ่านชุดลำโพง Rainbow ที่ให้เสียงกลางหวานติดตรึงใจ รายละเอียดเสียงใสสะอาด ขับด้วยแอมป์หลอด Prism Ms-100.4 จุดบรรจบของลีลาน้ำเสียงและความจริงจังทางไดนามิค ดอกซับวุฟเฟอร์ใช้เป็น Prism SEW ที่สัมผัสและรับฟังได้ชัดเจนในย่านเสียงทุ้มลึก ขับด้วยแอมป์พลังสูง Prism ให้เสียงเบสต่ำที่อัดแน่น เข้มขัน กระชับ เต็มตัวดี