• Rocket Sound I Call Center 0-2792-9999 I Line ID : rocketsound I Facebook : RocketSoundThailand I Instagram : Rocketsound_Thailand
 

Active Crossover

  • วันที่: 04/06/2010 13:44
  • จำนวนคนเข้าชม: 14289

สำหรับแอคทีฟครอสโอเวอร์นั้น ในบางที่ก็อาจเรียกว่า อีเล็คโทรนิค ครอสโอเวอร์(electronic crossover) ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งต้องการกำลังไฟและกราวน์ในการทำงาน ถูกติดตั้งเอาไว้ระหว่างวิทยุซีดีหรืออีควอไลเซอร์กับเพาเวอร์แอมป์ เป็นตัวกรองและแบ่งความถี่ในย่านที่เหมาะสมสำหรับสัญญาณระดับต่ำ ก่อนจะป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ เพื่อช่วยให้เพาเวอร์แอมป์ทำงานเฉพาะส่วนของความถี่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบเสียงสูงขึ้นถึงระดับไฮเอ็นด์

            แอคทีฟครอสโอเวอร์โดยทั่วไป จะต้องสามารถปรับตั้งความถี่ได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งส่วนของเสียงตามความต้องการของระบบในรถแต่ละคัน อาจจำเป็นต้องมีปุ่มช่วยปรับเพิ่มเสียงเบส และปุ่มปรับระดับเสียงขาออกของส่วนเสียงแต่ละส่วน